Kontakt
LITRA, s.r.o.
Víta Nejedlého 213
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 326 774 201 - 204
Fax: +420 326 774 207
E-mail: info@litra.cz

Volná místa
Aktuálně hledáme tyto pozice:
(další informace po kliknutí)
práce a kariéra

AEO - Authorised Economic Operator

Rozhodnutím Celního ředitelství České Budějovice ze dne 25.7.2012 společnost LITRA získala nejvyšší osvědčení AEO - Authorised Economic Operator - typ C.

Hospodářskému subjektu splňujícímu kritéria uvedená v článku 5a odst. 2
bezpečnostní novely NR  č. 2913/92 (Celního kodex) může být  kompetentním orgánem, jímž je ustaveno Celní  ředitelství  České Budějovice,  uděleno osvědčení AEO v následujících formách:

A) AEO osvědčení – Zjednodušené celní postupy (AEOC):
 
Hospodářský subjekt bude moci využívat výhod ze zjednodušených postupů 
uvedených v celních předpisech. Přestože postavení AEO bude uznáváno ve všech členských státech EU, bude muset subjekt, který je držitelem  osvědčení AEOC požádat o konkrétní zjednodušený postup v příslušném  členském státě. Nicméně  nebudou při povolování zjednodušeného postupu podle celních předpisů již posuzována kritéria, která byla posouzena při vydání osvědčení AEOC. 

B)  AEO osvědčení – bezpečnost a zabezpečení (AEOS): 
Hospodářský subjekt bude moci využívat výhod při celních kontrolách týkajících se bezpečnosti a zabezpečení při  vstupu zboží  na celní území Společenství a  výstupu zboží z celního území Společenství. Postavení AEO – BZ bude uznáváno ve všech  členských státech EU a držitel tohoto osvědčení bude moci využívat výhody plynoucí z tohoto postavení AEO v jakémkoliv členském státě EU. 

C) AEO osvědčení – Zjednodušené celní postupy /bezpečnost a zabezpečení (AEOF): 
Jedná se o kombinaci obou osvědčení uvedených v písm. A) a B). Osvědčení bude opět platné ve všech  členských státech EU. Část „Zjednodušení“ bude uznána příslušným členským státem,  ve kterém hospodářský subjekt podá žádost o zjednodušený postup. Část „Bezpečnost a zabezpečení“ bude uznána všemi členskými státy („neomezeně“).